O firmie / Oferta / Wuvio / Savic / Bia貫 Certyfikaty / Praca / Kontakt / Rodo

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ。A POSIADANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, i:
Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest: Venttech Micha J康er.

Z Administratorem mo積a si kontaktowa pisemnie, za pomoc poczty tradycyjnej na adres: K彗olewo, ul. Po逝dniowa 16, 64-113 Osieczna email: biuroventtech@wp.pl

Przetwarzanie Pa雟twa danych osobowych b璠zie si odbywa w celu niezb璠nym do realizacji obowi您k闚 Administratora wynikaj帷ych z zawartej umowy oraz wynikaj帷ych z obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Administratorze w zakresie prawa podatkowego.

Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane przez okres trwania umowy lub/i do czasu up造wu terminu przedawnienia zobowi您a podatkowych oraz okresu niezb璠nego do realizacji prawnie uzasadnionych interes闚 Administratora.

Posiadacie Pa雟two prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni璚ia, jak r闚nie prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofni璚ia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa雟twa danych osobowych.

Przys逝guje Pa雟twu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, je郵i Pa雟twa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pa雟twa - narusza przepisy unijnego rozporz康zenia RODO.

Podanie przez Pa雟twa danych osobowych jest dobrowolne, jednak瞠 niezb璠ne, aby umowa mog豉 zosta zawarta i wykonana. Brak podania danych osobowych b璠zie skutkowa niemo積o軼i zawi您ania i realizacji umowy.

Informujemy, i Pa雟twa dane osobowe b璠 przekazywane nast瘼uj帷ym podmiotom:
a)Pracownicy/zleceniobiorcy Administratora
b) Podmiot 鈍iadcz帷y us逝gi ksi璕owe i kadrowo-p豉cowe
c) Podmiot 鈍iadcz帷y obs逝g informatyczn
d) Podmiot 鈍iadcz帷y us逝gi obs逝gi hostingowej, w tym poczty elektronicznej
e) Podmiot 鈍iadcz帷y obs逝g prawn.

Pa雟twa dane osobowe nie b璠 przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany i nie b璠 profilowane.
Administrator nie zamierza przekazywa Pa雟twa danych do pa雟tw trzecich ani do organizacji mi璠zynarodowych.

nasze atuty

nowoczesne
technologie
wieloletnie
do鈍iadczenie
dedykowane
rozwi您ania
profesjonalny
serwis
Zdolno軼i in篡nieryjne, serwisowe oraz du瞠 do鈍iadczenie wp造waj na ci庵造 rozw鎩 i unowocze郾ianie proponowanych rozwi您a. Dzi瘯i doskona貫j znajomo軼i urz康ze czo這wych producent闚 鈍iatowych mo瞠my uszy instalacj dla klienta wykorzystuj帷 najlepsze elementy.

siedziba

© Venttech Micha J康er 2024 - www.venttech.pl Logo & realizacja -